Registracia

 

 

1. Každý sa musí registrovať na stránke Thunder Cupu.

Registráciu posielajte na tento mail: thundercup@centrum.sk

vo forme : Meno na Plugine ( Priezvisko a Meno alebo Meno a Priezvisko )

               Národnosť

               Tým

               Skupina

 

                            

1. All drivers must registered on site Thunder Cup.

 Registration for this mail: thundercup@centrum.sk

in the form : Name on Cz Plugin ( Name and Surname or Surname and Name )

                  Nationality

                  Team

                  Group